تشک های ورزشی کشتی

تشک کشتی

تشک

تشک جودو

فلکسی رول با روکش

فوم کراسلینک

تشک فلکسی رول

تشک های رولی جدید

تشک رولی کراسلینگ

تشک کشتی و جودو

انواع تشک کشتی

فلکسی رول

کراسلینگ

تشک کشتی خزر 12*12 m

تشک کشتی | لوازم و تجهیزات ورزشی

تشک کشتی

تشک کشتی کاوه 12*12 m

انواع تشک | لوازم ورزشی

تشک های ورزشی

تشک ورزشی کراسلینگ و فلکس رول

تشک کشتی فارس m10*10

کفپوش گرانولی زیر وزنه

تشک جودو زاگرس10*10 m

تولید تشک کشتی

تشک جودو قهرمان 10*10 m

تشک جودو آریا 12*12 m

تشک ژیمناستیک یک تخته 5*200*100

تشک ایمنی ژیمناستیک 200*300*30 CM

تاتامی قفلی با ضخامت 25 میلی متر | مواد خارجی

تشک ورزشی

تاتامی با ضخامت 22 میلی متر | ایرانی و خارجی

تاتامی با ضخامت 25 میلی متر | ایرانی و خارجی

تشک یک تخته آمادگی جسمانی

تجهیز ایمنی گود زورخانه

اسفنج صنعتی 200 KG-M3

آدمک تمرینی کشتی | لوازم ورزشی

انواع تشک های کشتی

قیمت انواع تشک های کشتی

تشک زورخانه

تشک کشتی خزر m 10*10

تشک کشتی اسفند 12*12 m

تشک کشتی اسفند 10*10 m

تشک کشتی کاوه 10*10 m

تشک کشتی بهمن 12*12 m

تشک کشتی بهمن 10*10 m

تشک کشتی فارس 12*12 m | لوازم ورزشی

تشک جودو آریا 10*10 m

تشک کشتی آموزشی 80 KG/M3

تشک کشتی آموزشی 10*10 m

تشک کشتی آموزشی 12*12 m

تشک کشتی آموزشی 10*10 m

تشک جودو قهرمان 12*12 m

تشک جودو زاگرس 12*12 m

تشک جودو تهران 10*10 m

تشک جودو تهران 12*12 m

تشک جودو آذر 10*10 m

تشک جودو آذر 12*12 m

تشک جودو آموزشی 10*10 m

تشک جودو آموزشی 12*12 m

ایمن سازی باشگاه | لوازم ورزشی باشگاهی

تشک فلکسی رول

فلکسی رول

تجهیزات ورزشی | انواع تشک

تشک های بوکس

تشک کیک بوکسینگ

تشک کشتی

قیمت تشک کشتی

انواع تشک کشتی

تشک ایمنی طرح المپیک یک تخته | 200*300*20 cm

تشک پرش ارتفاع تمرینی

تشک ورزشی | کشتی

روکش تشک های کشتی

تشک کشتی

رویه کره ای 12*12

رویه کره ای 10*10

رویه کره ای تشک 12 * 12

رویه کره ای 10*10

رویه | دو رویه مواد m12*12

رویه | دو رویه مواد 10*m10

کفپوش ایمنی گود زورخانه

تشک ایمنی گود زورخانه

تجهیز ایمنی گود زورخانه

ایمنی گود زورخانه

ایمنی در گود زور خانه

ایمنی در اماکن ورزشی

تشک ایمنی ژیمناستیک | 200*300*80 CM

تشک ایمنی ژیمناستیک 200*300*70 CM

تشک ایمنی ژیمناستیک | 200*300*60 CM

تشک ایمنی ژیمناستیک | 200*300*50 CM

تشک ایمنی ژیمناستیک | 200*300*40 CM

تشک ایمنی ژیمناستیک | 200*300*30 CM

تشک ژیمناستیک یک تخته 100*200*6

تشک ژیمناستیک یک تخته 100*200*6

تشک ژیمناستیک یک تخته100*100*2.5

ثبت جهانی در فیلا

ثبت بین المللی در سایت فدراسیون جهانی کشتی ( FILA )

ارگان های طرف قرارداد

1- سازمان تربیت بدنی شهرداری تهران
2- تربیت بدنی سپاه پاسداران
3- نیروهای 3گانه ارتش
4- دانشگاههای آزاد
5-با شگاههای سراسری
6- فدراسیون های مربوطه
7- سازمان تربیت بدنی استانها
8- هیات های کشتی
9- شرکت های صنف و تابعه
10- شهرداریهای شهرستانها
11- آموزش و پرورش
12- صدا و سیما
13- مجموعه انقلاب
14- نیروی انتظامی
15- هیات های جودو
16- المپیادهای ورزشی
17- خانه های کشتی
18- زورخانه ها
19- مهد کودک ها (ایمن سازی)
20- مدارس (ایمن سازی)و...