دفتر مرکزی

نشانی : - -

تلفن:

44166302

21

0098

44169485

21

0098

1097867

0912

۳۹۱۹۴۷۷

۰۹۳۰

تلگرام

فکس:

44166302

21

0098

44169485

21

0098

سایت:

www.erfansport.com

پست الكترونيك:

erfan.sport88@gmail.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

کارخانه

نشانی : - -

تلفن:

66423989

21

0098

9121097867

0098

فکس:

66423989

21

0098

پست الكترونيك:

info@erfansport.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

شماره تلگرام : ۰۹۳۰۳۹۱۹۴۷۷

ثبت جهانی در فیلا

ثبت بین المللی در سایت فدراسیون جهانی کشتی ( FILA )

ارگان های طرف قرارداد

1- سازمان تربیت بدنی شهرداری تهران
2- تربیت بدنی سپاه پاسداران
3- نیروهای 3گانه ارتش
4- دانشگاههای آزاد
5-با شگاههای سراسری
6- فدراسیون های مربوطه
7- سازمان تربیت بدنی استانها
8- هیات های کشتی
9- شرکت های صنف و تابعه
10- شهرداریهای شهرستانها
11- آموزش و پرورش
12- صدا و سیما
13- مجموعه انقلاب
14- نیروی انتظامی
15- هیات های جودو
16- المپیادهای ورزشی
17- خانه های کشتی
18- زورخانه ها
19- مهد کودک ها (ایمن سازی)
20- مدارس (ایمن سازی)و...